Телефони:

0878396973

                 

Въртящи

100.00 лв.
50cm Isolation Hoop
129.00 лв.
Fyrefli Double Wick Cougar Fire Staff
10.00 лв.
Spinning Plate
10.00 лв.
Cathys Spinning plate
4.00 лв.
Premium Plate Spinning Stick
2.00 лв.
Cathys Plate Sticks
27.00 лв.
Spinning Ball - Large - 420g
129.00 лв.
Fyrefli Single Wick Cougar Fire Staff
37.00 лв.
Weighted Hula Hoops
24.00 лв.
Spinning Ball - Medium - 360g
44.00 лв.
Eriks Angel Wings
159.00 лв.
Firetoys Fibre3 Contact Fire Staff 1,5m
54.00 лв.
100cm Travel Hula Hoop
54.00 лв.
Isolation Hoop
64.00 лв.
Multi-Function LED Poi
64.00 лв.
Play Contact Poi - Pro
22.00 лв.
Кевлар
31.00 лв.
Pyro Pixies Adults Spiral Poi
2.00 лв.
Plastic Plate Sticks
8.00 лв.
Spinning Plates
26.00 лв.
Juggle Dream Sock Poi
19.00 лв.
Mini - Spinners Poi
32.00 лв.
Brasil Slim Poi
64.00 лв.
Glow poi on string STROBLE